Rozety

Cart 0 0

Your shopping cart is empty. We invite you to shop

PL
EN
DE

Regulations

Home Regulations

1.  Rozety.pl

Rozety.pl to sklep internetowy prowadzący produkcję i sprzedaż wysyłkową: artykułów potrzebnych do dekoracji podczas imprez sportowych i wystaw.

 

2.  WŁAŚCICIEL SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy rozety.pl jest prowadzony przez firmę Equiart Czesława Grycz wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Kruszynie 42-282, przy ul. Cegielnia 6, NIP: 5262419694, Regon: 014986881.

 

Kontakt z rozety.pl odbywa się poprzez:

- podany wyżej adres korespondencyjny
- telefon kontaktowy: +48 603 451 457

- adres e-mail: rozety@rozety.pl


Konto bankowe:

Nazwa: PKO BP S.A.
Numer konta:  48 1020 1169 0000 8102 0154 7967

 

3.  WARUNKI OGÓLNE

 1. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne  oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.rozety.pl/regulamin, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z prawem do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam » zakup z obowiązkiem zapłaty”.
 5. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie do rozety.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail.
 7. Rozety.pl odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

4.  CENY TOWARÓW 

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek 23% podatku VAT). Cena każdego dostępnego w sklepie towaru jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia. 


5.  ZAMAWIANIE TOWARU 

1.  Zamówienie towaru następuje poprzez: dodanie go do koszyka, wypełnienie wskazanych formularzy swoimi danymi oraz zatwierdzenie zamówienia.

2.  Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są 24 godziny na dobę poprzez internetowy automatyczny system obsługi klienta.

3.  Modele rozet zamieszczone na stronach naszego serwisu nie są naszym stanem magazynowym. Po zaksięgowaniu przedpłaty następuje realizacja zamówienia. O tym fakcie klient zostanie powiadomiony e-mailem.

4.  W przypadku problemów z dostępnością zamówionego towaru, kupujący zostanie o tym poinformowany telefonicznie - określony zostanie termin jego dostarczenia. Jeśli kupujący nie wyrazi zgody na oczekiwanie na towar, ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

Wycena i czas realizacji zamówień indywidualnych ustalane będą każdorazowo z zamawiającym. 

5.  Wszystkie rozety wykonywane są ręcznie, więc ich wielkość może się różnić do 1 cm niż wymiar podany na stronie.

6.  Wysokość pucharów może się różnić od wysokości podanej na stronie o 1 cm.

 

6.  REALIZACJA ZAMÓWIENIA I JEJ CZAS 

1. Każde złożone zamówienie potwierdzone jest poprzez pocztę e-mail.

Również tą drogą przekazywane są informacje o zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.   

2.  Czas realizacji zamówienia to od 3 do 21 dni roboczych. Do czasu realizacji należy dodać czas dostawy. Zamówienia, które wpłyną po godzinie 11-stej liczy się od dnia następnego.

3.  Wycena i czas realizacji zamówień indywidualnych (np. wysyłek zagranicznych) ustalane będą każdorazowo z zamawiającym.

4. Informujemy, że wszystkie produkty sprzedawane w sklepie są oznakowane adresem niniejszej strony.

5. W przypadku większego zamówienia nasz handlowiec skontaktuje się z Państwem, celem ustalenia terminu realizacji.


7.  KOSZTY WYSYŁKI I DOSTAWA TOWARÓW 

Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszt przesyłki jest ważny w momencie złożenia zamówienia. Zamówiony towar dostarczany jest kurierem UPS.

Koszty wysyłki są podane poniżej:

Koszty wysyłki kurier UPS – płatne z góry 25 PLN brutto (paczka do 30 kg)

Koszty wysyłki kurier UPS – za pobraniem 30 PLN brutto (paczka do 30 kg) MOŻLIWOŚĆ WYSYŁKI ZA POBRANIEM USTALANE INDYWIDUALNIE!!!

 

UWAGA!
W przypadku zamówienia towarów o wartości powyżej 1200, przy płatności z góry na konto sklepu, przesyłka  jest DARMOWA.

8.  WYSYŁKA ZAGRANICZNA I JEJ KOSZTY

    Wycena i czas realizacji zamówień indywidualnych (np. wysyłek zagranicznych) ustalane będą każdorazowo z zamawiającym.

 

9.  ZWROTY

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: 

 1. Wszystkie produkty wykonywane na indywidualne zamówienie lub na zamówienie Klienta indywidualnie personalizowane - nie podlegają ZWROTOWI.

           (art.38 & 1 i 3 - Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014).

 

9.A - W przypadku zakupu towarów nie personalizowanych indywidualnie: 

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z formularza zwrotu dostępnego pod adresem:  https://www.rozety.pl/zwroty.

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Do zwrotu, wraz z towarem należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon, fakturę lub inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, iż towar nabyto w sklepie rozety.pl (może to być np. wyciąg z konta potwierdzający płatność).

 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

 7. W przypadku zwrotu, rozety.pl gwarantuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej na jego rzecz za zakupiony towar i jego wysyłkę.

 8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.

 

 10.  REKLAMACJE 

 1. Zgłoszenie reklamacyjne Klient może zgłosić samodzielnie lub skorzystać z formularza reklamacji dostępnego pod adresem: https://www.rozety.pl/reklamacje. Potwierdzenie przyjęcia informacji zawartych w zgłoszeniu zostanie przesłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej klienta.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:
  Equiart Czesława Grycz

  Ul. Cegielnia 6

  42-282 Kruszyna

  W przypadku reklamacji rozety.pl wysyła po odbiór towaru własnego kuriera. Ewentualne koszty ponownego wysłania sprawnego towaru ponosi rozety.pl. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć paragon lub fakturę (lub ich kopie) wraz z opisem przyczyny reklamacji.

 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

 4. Rozety.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 6. Wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeżeli tylko będzie to możliwe. Jeśli nie będzie możliwości wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy, rozety.pl zwróci zamawiającemu całość wpłaconej pierwotnie kwoty. Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada wady techniczne, nie wynikłe z powodu standardowego użytkowania.

 7. Sprzedawca (poza produktami produkowanymi przez niego) -  nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Okres gwarancji wynosi 2 lata.

 

11.  PARAGONY I FAKTURY

Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny, bądź faktura VAT.  
Klient pragnący otrzymać fakturę VAT, musi wybrać tę opcję podczas zakupu, wypełniając właściwe pola formularza danymi firmy/osoby, na którą ma zostać wystawiona faktura.

 

12.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó1n. zm.) dane osobowe klienta zostaną wprowadzone do bazy danych rozety.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz kontaktu z Klientem i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. Baza danych klientów Sklepu, zgodnie z przepisami prawa, zarejestrowana została w GIODO.

High quality, handmade
Materials only from proven manufacturers
Precision work, attention to detail
Our object is customer satisfaction